2001

Bezoek van speeltuinbende

De Speeltuinbende heeft Spijkerdorp bezocht op 25 juni 2011. Natuurlijk zijn er aanbevelingen gekomen van de Speeltuinbende voor verbetering, waarmee we Spijkerdorp nog beter kunnen maken voor alle kinderen.     We gaan hiermee hard aan de slag en zullen onze plannen binnen- kort kenbaar maken. De algemene conclusie van de Speeltuinbende was nu al:Spijkerdorp biedt […]

Schuiven naar boven