Disclaimer

De stichting Bouw-en Avonturen Speelplaatsen Smallingerland / Spijkerdorp aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Spijkerdorp.

Wij behouden ons dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van de stichting B.A.S.S.

Alle genoemde prijzen en openingstijden zijn nadrukkelijk onder voorbehoud!

Schuiven naar boven